6.11.08

Ondernemers bij het Zwin in de knel

Ondernemers vlak over de grens zeggen dat de Nederlandse beschermingsplannen voor Het Zwin en andere gebieden in de buurt “te eenzijdig gericht zijn op de natuur”. De kritiek komt van 9 organisaties uit het bedrijfsleven aangevoerd door de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland. Ze vrezen dat door strenge aanwijzingsbesluiten en beheerplannen, veel bestaande en nieuwe economische activiteiten in de knel komen. Concreet moeten bedrijven aan de Nederlandse kant van Het Zwin voor nagenoeg alle nieuwe economische initiatieven of veranderingen in de uitbating, een onafhankelijk onderzoek laten instellen. Dat moet uitwijzen of er gevolgen zijn voor de beschermde leefgebieden en vogels. De kosten van zo'n onderzoek zijn voor rekening van de ondernemers. Daar protesteert men tegen.