30.10.08

Oppositie-wethouder laat op zich wachten in Sluis

In Sluis laat de benoeming van een vierde zogeheten “oppositie-wethouder” nog even op zich wachten. Ondertussen wordt oud-burgemeester Cees van Liere als bemiddelaar aangesteld. Hij was burgervader in onze buurgemeente van 1995 tot 2001. Zijn taak is het om de bestuurlijke verhoudingen in Sluis te herstellen. Vermoedelijk zal dit leiden tot het herschrijven van het bestuursakkoord en een eventuele herschikking van portefeuilles. Of er dan uiteindelijk toch een vierde wethouder wordt aangesteld blijft onduidelijk. In dat verband moeten namelijk ook nog een aantal zaken juridisch worden uitgezocht.