29.5.08

Zwembadwegenis in februari?

Na meer dan 10 jaar wachten lijkt er nog steeds geen snelle realisatie van het zwembad “Duinenwater” in zicht. Toch gaat het volgens Eerste Schepen Maxim Willems de goeie richting uit. De komende maanden worden de laatste obstakels uit de weg geruimd en komen de puntjes op de ‘i’. Hij vermoedt dat in februari dan kan gestart worden met de aanleg van de wegenis in de nieuwe Duinenwaterverkaveling. Dat is dan alvast de eerste stap in de werken die moeten leiden tot de aanleg van het zwembad en de bijhorende recreatiezone. Dat zal gebeuren via het pas opgerichte Autonoom Gemeentebedrijf StadsOntwikkeling. In de eerste gemeentelijke budgetwijziging van het dienstjaar wordt voor het project Duinenwater trouwens een bedrag van ruim 17 miljoen euro uitgetrokken. Dat omvat ook een raming voor gronden van de NMBS die onteigend worden.