18.8.07

Knokke-Heist partner in project Duurzaam kust- en strandbeheer

Diverse West-Vlaamse en Nederlandse kustgemeenten, en de 2 provincies West-Vlaanderen en Zeeland zullen een grensoverschrijdend projectvoorstel indienen rond het thema 'duurzaam kust- en strandbeheer'. Hieraan kan - indien goedgekeurd - een Europese subsidie van Euregio-Scheldemond tot 50 % worden verbonden. Intussen zijn al interessante gesprekken gevoerd tussen de diverse partners. Dat zijn nu alvast ook Blankenberge, Middelkerke, De Panne, Sluis, Veere, Vlissingen en Schouwen-Duiveland. De verschillende luiken van het project zullen draaien rond strand- en kustonderhoud, veiligheid, toegankelijkheid en zonering. Knokke-Heist springt op de boot met een projectvoorstel tot het verbeteren en verhogen van de toegankelijkheid voor de minder mobiele strandganger. De badplaats wil de bestaande loopbruggen ('passerellen') heraanleggen en verlengen tot aan de hoogwaterlijn. Naast de bestaande strandjutters die gratis uitgeleend worden aan minder mobiele personen, wordt overwogen om één of meer alleterreinwagentjes aan te kopen om die personen nog gemakkelijker het strand te laten oprijden. Zelfs al mocht de Europese subsidie niet worden toegekend, zal het project toch doorgaan. Toegankelijkheid is immers voor de badplaats een van de prioriteiten. Bovendien is deelname aan een internationaal project altijd een verrijking voor een gemeentebestuur, zowel op het vlak van kennisoverdracht als van het vormen van een nuttig netwerk voor toekomstige realisaties.