8.10.13

Toekomstvisies tussen zee en land in Scharpoord Knokke-Heist

CC Scharpoord in Knokke-Heist en het Vlaams Architectuurinstituut sloegen de handen in elkaar en nodigden vijf jonge ontwerpteams uit om hun verbeelding op dit dynamische landschap de vrije loop te laten. Dat gebeurt onder de noemer “Toekomstvisies tussen zee en land 'Wisselland'”. 
De Belgische kust is één van de boeiendste uitdagingen voor architecten en ruimtelijke planners. Door de klimaatverandering zijn kusten bijzonder kwetsbaar geworden. Niets doen of doemdenken is geen optie. We moeten de kans grijpen om onze kust te herdenken. Het is een strook land waar de evenwichtsoefening tussen zich aanpassen en ingrijpen een huzarenstuk wordt, een stuk land waar veel zal verschuiven, een wisselland. CC Scharpoord en het Vlaams Architectuurinstituut sloegen de handen in elkaar en nodigden vijf jonge ontwerpteams uit om hun verbeelding op dit dynamische landschap de vrije loop te laten. Deze vijf ideeën, gevisualiseerd aan de hand van video's, foto's en maquettes, zijn van 27 oktober tot en met 12 januari te bezichtigen in CC Scharpoord. De Belgische kustlijn is een dynamisch landschap dat voortdurend verandert onder invloed van de getijden, de seizoenen, het klimaat. De toekomst van onze kust laat niemand onverschillig. Als we de kustlijn van 50 jaar terug vergelijken met die van nu, zien we immense verschillen. Hoogbouw heeft zijn intrede gedaan en er blijven nog weinig ongerepte stukjes duin over. Met zijn 62 kilometer is de Belgische kust bijna volledig verstedelijkt en lijkt de positie van onze kustlijn gefixeerd. 
Maar door de klimaatverandering blijven kusten bijzonder kwetsbaar. We weten nu zeker dat de zeespiegel stijgt en we moeten voorbereid zijn op een superstorm. De lijn vakantietorens, casino's, winkelboulevards, economische en recreatieve havens, sterk beschermde natuurgebieden en gepimpte dijken staat onder druk. Afwateringsproblemen door hevige en onregelmatige neerslag bedreigen de kust van in de rug. Maar hoe zal onze kustlijn er nu binnen 50 jaar uitzien? Wat moeten we ons voorstellen bij de kuststad van de toekomst? Komen er eilanden voor de kust of zijn er andere ruimtelijke ingrepen nodig? Aan onze kust is het ecologisch probleem verstrengeld met architectuur en stedenbouw. De mogelijkheden spreken tot de verbeelding, niet alleen van beleidsmakers en kunstenaars, maar van iedereen. In Wisselland laten vijf jonge ontwerpteams hun verbeelding op de kust los. C.T. Architects, Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten ism. Annouk Westerling, Maat-ontwerpers, MikeViktorViktor + Sven Verbruggen en CcASPAR ism. CLUSTER, HoGent, ILVO, SUM introduceren nieuwe beelden voor ons kustlandschap aan de hand van projecties, tekeningen, kaarten en maquettes. GAFPA verzorgt de scenografie. 
De tentoonstelling in het CC Scharpoord, Knokke-Heist loopt van 27 oktober 2013 tot 12 januari 2014. Elke dag open van 10 tot 19 uur. Gratis inkom