8.10.13

Gemeentelijke Basisschool Het Anker viert Jaar van de Kunstenaar

De gemeentelijke basisschool Het Anker in Heist heeft aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van het kind.  Hoofd, hart en handen worden dagelijks gevoed, zodat elk kind de kans krijgt om zijn talenten ten volle te ontdekken en te ontwikkelen. Dit schooljaar riepen de leerkrachten uit tot Het Jaar van de Kunstenaar. Het startschot werd gegeven op donderdag 3 oktober tijdens De Dag van de Kunstenaar. De leerlingen mochten kiezen uit verschillende  ateliers waarin ze ten volle hun muzische talenten konden ontdekken. 
Het thema van dit jaar: “Recyclagekunst” liep als rode draad doorheen de workshops.   In kleine groepjes leefden kleuters en lagere schoolkinderen zich creatief uit met oude schoenen, petflessen, blikken, oud glaswerk…. Oude materialen kregen een nieuw leven en werden artistieke pareltjes. Hiervoor kon de school rekenen op een enthousiaste groep vrijwilligers en creatieve leerkrachten. Ook de  ouderraad zette  zijn beste beentje voor en verzorgde een supergezellige barbecue voor deelnemers en begeleiders.  
Om iedereen te laten meegenieten van al dit moois stelde Het Anker de werkjes tentoon.  
In de turnzaal konden ouders en medeleerlingen  alle kunstwerkjes bewonderen en het verloop van deze prachtige dag via een fotoreportage volgen. 

Zie fotoreportage