11.10.13

Congres over liberalisering havens

Vandaag congresseren in Antwerpen de Europese Commissie, internationale havenjuristen, de betrokken Europese sectororganisaties en Europese en Vlaamse politici over Port Package III. Dat is de derde poging van Europa om de havensector te liberaliseren. Eerdere voorstellen uit 2001 en 2004 werden onder druk van de vakbonden weggestemd door het Europees Parlement. Pas vorige week heeft het Europees Parlement voor het eerst over de tekst gedebatteerd. De studiedag komt in het midden van het nieuwe politieke debat. Ruim 100 leidende havenprofessionals uit liefst 14 verschillende landen nemen aan dit allereerste congres over Port Package III deel. Het nieuwe voorstel regelt de toegang tot de markt voor goederenbehandelaars, passagiersterminals, loodsen, slepers, vast- en losmakers, baggeraars, ophalers van scheepsafval en leveranciers van scheepsbrandstoffen. Bovendien regelt het de tarifering van de havendiensten. Goederenbehandeling en havenarbeid zijn echter van sommige bepalingen vrijgesteld. Ook de nieuwe Europese Concessierichtlijn wordt onder de loep genomen.