9.10.13

N-VA West-Vlaanderen stelt zich vragen rond de cafetaria ’t Zwin

Op de provincieraad heeft de partij, bij monde van provincieraadslid Jan Van Meirhaeghe (Damme), zich onthouden bij de dading met concessiehouder cafetaria ’t Zwin (Knokke-Heist). In 2008 (beslissing deputatie 31.07.2008) werd een concessie toegekend voor de uitbating van een cafetaria in het provinciedomein “Het Zwin”. Er was een 3-jarige contractuele opzegmogelijkheid. In de toelichtende nota vindt de deputatie dat begin 2013 duidelijk werd dat de cafetaria in de weg staat voor de realisatie van de geplande omgevingswerken. In juli 2013 werden onderhandelingen gestart met de uitbater om tot een aanvaardbare regeling te komen. De voorbije zes jaar is het Zwinproject een tiental keer ter sprake gekomen in de provincieraad. Men had dan ook mogen veronderstellen dat het feit dat het cafetaria in de weg zou staan al veel eerder bekend was. Mits wat meer voorzienigheid, had men de onderhandelingen veel vroeger kunnen aanvatten, of zelfs gebruik had kunnen maken van de 3-jaarlijkse contractuele opzegmogelijkheid. Dan was de schadevergoeding van 150.000 euro, die toch zeer aanzienlijk is, wellicht veel lager uitgevallen. De afhandeling van deze zaak is geen voorbeeld van deugdelijk bestuur, noch van efficiënt bestuur, aldus de N-VA.