9.10.13

Samenstelling adviesraad Carnaval in Knokke-Heist

Zoals gebruikelijk wordt in de nieuwe legislatuur in Knokke-Heist ook een vernieuwde raad voor Carnaval voorbereid. Deze raad formuleert advies voor het schepencollege omtrent alles wat met de Carnavalsfeesten te maken heeft en komt een viertal keer per jaar samen. Omdat de eerste vergadering begin november zal plaats vinden richt het schepencollege een oproep naar kandidaatleden voor deze raad. Geïnteresseerden kunnen schriftelijk hun kandidatuur kenbaar maken bij de dienst Cultuur (VZW Cultuurcentrum - Meerlaan 32 - 8300 Knokke-Heist) of mailen naar evenementen@knokke-heist.be. De kandidaturen moeten uiterlijk binnen zijn op vrijdag 18 oktober.
De kandidaatstelling moet vergezeld zijn van:
- naam en adres, telefoon- of GSM nummer en eventueel e-mailadres
- de motivatie waarom men deel wenst uit te maken van deze raad
- vermelding voor welke categorie men zich wenst kandidaat te stellen.
  Deze categorieën zijn:
  * wagenbouwers (5 leden)
  * lokale economie Heist (2 leden)
  * Hof der Prinsen (1 lid) 

Tel daarbij de voorzitter (aan te duiden door het schepencollege) en afgevaardigden van de politieke fracties in de gemeenteraad (2 leden) en je komt aan het getal "11", hét cijfer voor alles wat met carnaval te maken heeft.