10.10.13

OCMW–raad Knokke-Heist engageert zich op diverse terreinen

De OCMW-raad van Knokke-Heist engageerde zich op 9 oktober formeel voor de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’. In het strategisch beleidsplan 2014-2019 zullen initiatieven worden opgenomen om op korte en langere termijn mee te bouwen aan een dementievriendelijke samenleving. Deze acties willen eveneens een ander beeld van dementie verspreiden.
Voor het OCMW Knokke-Heist is tewerkstelling de sleutel tot maatschappelijke integratie. Via het OCMW worden aanvullend bij diverse opleidingstrajecten jaarlijks een 30-tal personen bij verschillende partners via een sociale formule tijdelijk tewerkgesteld. De OCMW –raad wil nu in een proefproject stappen waarbij deze personen tijdens de laatste maanden van hun tewerkstelling een kortdurende stage in privéondernemingen wordt aangeboden. Voor wie tewerkstelling nog een te grote stap is, bestaat de formule van arbeidszorg. Het OCMW werkt hiervoor al een aantal jaren samen met diverse lokale en regionale partners. In de raad van 9 oktober werd een nieuwe subsidieaanvraag voor deze samenwerking goedgekeurd.
De succesvolle samenwerking inzake culturele participatie met onder andere het Cultuurcentrum Scharpoord wordt verder gezet. In een nieuwe afsprakennota engageert het OCMW zich om verder personen toe te leiden naar het vrijetijdsaanbod in Knokke-Heist zowel wat betreft sport, jeugdactiviteiten en cultuur.
Het OCMW Knokke-Heist is sinds 1999 erkend als instelling voor schuldbemiddeling. Deze erkenning door de Vlaamse overheid is nu voor onbepaalde duur verlengd. In 2012 waren er globaal 164 gezinnen inzake van schuldhulpverlening in begeleiding.

Na de acties  vorig jaar rond energie met bijna 400 vergelijkende tests in het Sociaal Huis schaart  het Infopunt van het Sociaal Huis  zich voluit achter de federale campagne “Telefonie, internet, televisie: Durf vergelijken!” Met deze campagne van 18 tot en met 26 november wil de Federale Overheidsdienst Economie de consumenten aanzetten om bewuster een leverancier te kiezen voor dergelijke diensten. Ook buiten deze periode kan elke inwoner van Knokke-Heist  verder voor deze en andere welzijnsvragen terecht op het Infopunt Sociaal Huis Knokke-Heist ( 050/530.900 of sociaalhuis@knokke-heist.be