25.6.13

Symposium [BOOZT]t voor Welzijn in Knokke-Heist

Zopas vond in de badstad het symposium [BOOZ]t voor Welzijn plaats in het Cultuurcentrum Knokke-Heist. [BOOZT]t staat voor Behoeftenonderzoek Ouderen en Zorg, een onderzoeksproject waarbij gemeente en OCMW Knokke-Heist een zicht willen krijgen op de noden en behoeften van mantelzorgers, zorgbehoevenden en professionelen. Tachtig geïnteresseerden zakten af naar het auditorium om er kennis te maken met de resultaten Het symposium werd door de deelnemers gesmaakt en het was vooral uitkijken naar de conclusies die werden meegegeven. Het lokale bestuur heeft de intentie om de beleidsadviezen grondig te bekijken, zodat dit onderzoek ook daadwerkelijk kan bijdragen aan de gestelde noden. Dit werd gepresenteerd aan de hand van ‘De Rode Draad’; de gemeenschappelijke zaken die werken opgemerkt. Communicatie werd als eerste weergegeven. Hiermee wenst men nagaan hoe de dienstverlening van het Sociaal Huis en de ruimere dienstverlening dichter bij de burger gebracht kan worden. Binnen dit thema wordt eveneens gezocht om de communicatie tussen de diensten te optimaliseren. Als afsluiter hierbij wil men het goed draaiende zorgoverleg verder kwalitatief uitbouwen. Een tweede punt handelt over de mantelzorger, waarbij men de mantelzorger wil bewust maken van zijn belangrijke rol met erkenning voor zijn inzet. Een volgend item draait rond sociale cohesie, sociaal netwerk en vereenzaming. Buurtontwikkeling, vrijwilligerswerk, solidariteit zijn sleutelbegrippen die naar voor worden geschoven. Tot slot wordt nagedacht over ontgroening en verzilvering. Niet onbelangrijk voor een kustgemeente om zorg te dragen zowel voor de jongere als de oudere inwoners. De uitdaging zal erin bestaan creatief te zijn, anders te denken dan men gewoon is en vooral om samen te werken met betrokkenen om  zo samen de rode draad op te nemen die in  dit symposium verweven werd.


Meer informatie vindt u op http://sociaalhuis.knokke-heist.be