25.6.13

Eerste fase werken in Scharpoord naderen voltooiing

De renovatie van het buitenschrijnwerk van het Cultuurcentrum zit in de laatste rechte lijn. Nog 1 glaspartij aan de voorkant van de bovenhal en daarna nog de lichtvangers op het dak en dan zou tegen 19 juli de klus geklaard moeten zijn. Ook de herstellling aan de riolen onder de tuin zijn reeds twee weken achter de rug. Alleen de groendienst zal eerstdaags het terrein nog hernivelleren en daarna herinzaaien met gras.

De riolering van het Cultuurcentrum Scharpoord moest grondig hersteld worden na een grote verstopping eind november 2012. Bij een inspectie van het rioleringsnet werden er in de tuin aan de kant van het Zegemeer twee ondergrondse verzakkingen en enkele gebroken rioleringsbuizen gedetecteerd. Daarom werden de leidingen zorgvuldig hersteld en extra inspectieputten geïnstalleerd om problemen in de toekomst sneller te kunnen aanpakken. De opdracht werd aanvankelijk gegund voor een bedrag van 18522 EUR. 


Het gemeentebestuur heeft echter bijkomende werkzaamheden, geraamd op  32511 EUR moeten laten uitvoeren. Deze werkzaamheden waren noodzakelijk doordat bijkomend cameraonderzoek uitwees dat omwille van het vele ruimwerk tussen eerste vaststelling en de effectieve start van de  werkzaamheden meer verzakkingen waren ontstaan en dit over een lengte van 15 m. De aannemer ontdekte tijdens de werkzaamheden ook nog een verdoken put, waarbij bleek dat een deel van de riolering in tegenhelling lag. De onderzoekschouw en de rioleringsbuis moesten daarom aangepast worden om te voorkomen dat er in de toekomst weer problemen ontstaan.