24.6.13

Ook in Knokke-Heist Historisch Permanent Grasland in kaart

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) plant in juni een geconcentreerde veldcampagne in de landbouwstreek van de Kustpolders, waaronder ook in Knokke-Heist. In opdracht van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege, willen zij de kaart van het ‘Historisch Permanent Grasland’ updaten. Bedoeling is om te bekijken welke percelen vandaag precies in aanmerking komen als dit type grasland. Op die manier is duidelijk welke rechten en plichten verbonden zijn aan welke percelen.

Samen met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) brengt het INBO dit type grasland in kaart. Het gaat om ecologisch en historisch waardevol grasland. Voor de hele operatie worden zo’n 100 medewerkers ingezet.

Historisch Permanent Grasland is volgens het Natuurdecreet grasland dat langdurig gebruikt is als graasweide, hooiland of wisselweide en ofwel cultuurhistorische waarde heeft ofwel een typerende gevarieerde begroeiing kent van kruiden en grassoorten (bijvoorbeeld door de aanwezigheid van sloten, greppels, poelen, bronnen,…).

Dit soort grasland krijgt volledige bescherming op het gewestplan. Dat wil onder meer zeggen dat er een vergunning nodig is voor veranderingen in reliëf of vegetatie van het grasland.


Bedoeling van de nieuwe inventarisatie is om te omschrijven welke percelen nu precies deel uitmaken van dit historisch permanent grasland. Tijdens de veldcampagne  brengen de medewerkers dan ook het reliëf en de flora in kaart. Die informatie bepaalt dan tot welk type een bepaald perceel behoort en dus ook welke rechten en plichten daarmee samenhangen. De nieuwe kaart zou klaar moeten zijn tegen oktober.