28.6.13

Nieuw raadslid legde eed af in Knokke-Heist

Ter vervanging van het ontslagnemende raadslid professor Suy heeft donderdagavond Françoise De Vreeze in Knokke-Heist de eed afgelegd als nieuw raadslid voor de N-VA. Het 40-jarige raadslid is bijna afgestudeerd als Master of Science in de Verpleegkunde en nog steeds actief als verpleegkundige. In de gemeenteraad wil zij zich vooral engageren voor de dossiers rond zorg en welzijn, jonge gezinnen en jeugd. "Als cardiologische nacht- en thuis-verpleegkundige sta ik dicht bij de mensen om goed te weten wat leeft in de gemeente. Zorg en welzijn gaan voor op bakstenen immo-projecten.  Als moeder van drie kinderen heb ik het geluk nog in Knokke-Heist te kunnen wonen. Ik wil mij dan ook als gemeenteraadslid inzetten om de jonge gezinnen in Knokke-Heist kansen te geven om hier te wonen en te werken. Als  oud-voorzitter van de jeugdraad zal ik ook de dossiers rond jeugd opvolgen", aldus het nieuwe raadslid. Een 20-tal sympathisanten was komen opdagen om de eedaflegging bij te wonen.

Lange monologen
De gemeenteraad werd donderdagavond vooral gekenmerkt door lange monologen door leden van de oppositiepartij N-VA. Het door hen gewenste debat rond het Jaarverslag 2012 en de Gemeenterekening voor vorig jaar kwam er niet. Vragen zullen door het college echter wel beantwoord worden tijdens een speciale vergadering in augustus, aldus burgemeester Lippens. Tijdens haar betoog gooide fractieleidster Cathy Coudyser af en toe met bloemen maar ze schoot ook met pijlen. Zo was er onvrede over de onvoldoende inspanningen op het vlak van betaalbaar wonen. Er werd gepleit voor een meer divers woningaanbod, met bijvoorbeeld ook starterswoningen. Coudyser stoorde zich vooral aan een zin in het jaarverslag waarin wordt ingezet op “aangepaste woningen voor de kapitaalkrachtige doelgroep”. Dat leek te wijzen op de wens van de meerderheid om toenemend rijke bejaarden aan te trekken naar Knokke-Heist. Volgens de N-VA is er ook grote nood aan een horecabeleidsplan.


Schuldenafbouw
Bij het behandelen van de Gemeenterekening van vorig jaar was iedereen ingenomen met de schuldenafbouw en een budgetresultaat van bijna 26 miljoen euro in gewone dienst. Omdat de boekhouding van de gemeente vanaf nu volgens een ander systeem gebeurt vroeg raadslid Luc Dieltiens of in dat verband een opleiding kon georganiseerd worden voor alle gemeenteraadsleden. Dat werd onmiddellijk toegezegd door burgemeester Lippens. Dieltiens riep de meerderheid op om de belastingen niet verder te verhogen en meer te doen met minder. Ook hamerde hij op een meer evenredige verdeling van middelen binnen het schepencollege. Vooral de lokale economie wordt volgens Dieltiens erg stiefmoederlijk gehandeld.