27.6.13

De bakens voor het lokaal sociaal beleid zijn uitgezet in Knokke-Heist

OCMW-Voorzitter en schepen van welzijn Kathleen van der Hooft blikte naar aanleiding van het jaarverslag 2012 terug op de voorbije legislatuur en bedankte expliciet gewezen OCMW -voorzitter Annie Vandenbussche en de raadsleden van de vorige OCMW-raad voor hun inzet en initiatieven gedurende de vorige zes jaar.  Door de constructieve medewerking van  de diverse lokale welzijnspartners en de dagelijkse inzet van de medewerkers werd het Sociaal Huis  een baken voor de sociale verlening aan alle inwoners van Knokke-Heist. In 2012 kwam minstens 1 gezin op 10 kwam langs aan de infobalie van het Sociaal Huis . Dit is een toename met 5 %.

Het  OCMW ontving een gemeentelijke toelage van 4.394.216 euro (tegenover 4.304.593 in 2011) Het OCMW Knokke-Heist ontvangt geen middelen van het gemeentefonds.
Bijna 1,5 miljoen euro dient als bijdrage in de leningslasten van het Sociaal Huis (675.000 euro ) en de subsidiering (800.000)  van de diensten waar het OCMW mee samenwerkt zoals de Woonwinkel , de Autonome Vereniging  Het Dak (= woonzorgcentra) , Thuiszorgplatform Knokke-Heist, de Strijk-en Verstelwinkel (op sociale economie campus Visserijschool) , de Kringwinkel en diverse externe welzijnsdiensten.

Van de 1.666 personen die zich in 2012  minstens één keer registreerden aan de infobalie in het Sociaal Huis, waren er 969 personen voor de sociale dienst van het OCMW. 594 personen ontvingen financiële steun van het OCMW. Dit is ongeveer hetzelfde aantal als in 2011. Opmerkelijk is het toenemende succes van de thuiszorgdiensten van het OCMW. Ongeveer 400 gezinnen in Knokke-Heist doen beroep op deze dienstverlening. Bijzonder gesmaakt en met bijna 25 % gestegen is de bedeling van maaltijden aan huis. De uitgebreide dienst tewerkstelling van het OCMW gaf ook in 2012 het extra duwtje in de rug voor “integratie via tewerkstelling”. Het ruim opleidingsaanbod zoals lessen Nederlands, de sociale tewerkstelling van 30 personen en de meer dan 2.000 uren arbeidszorg droegen naast de intensieve coaching er toe bij om de kloof naar de normale arbeidsmarkt te overbruggen.