28.6.13

Strand en Dijk met pijn en moeite naar de 21ste eeuw

Naar voorbeeld van Knokke-Heist heeft de provincieraad met vooraf veel pijn en moeite ook de andere badgemeenten aan onze kust de 21ste eeuw binnengeloodst. Dat gebeurde door het goedkeuren van de herziening van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP‘s) Strand en Dijk goed voor de tien badplaatsen aan onze kust. Dankzij de herziening kunnen horeca-uitbaters strandbars plaatsen. Tijdelijke terrassen op de dijk, aan de kant van het strand, kunnen ze ook overdekken. Verder kunnen er permanente speeltoestellen zoals klimnetten en glijbanen op de stranden komen. Ook worden kleinschalige constructies bij evenementen in het winterseizoen wettelijk mogelijk. Surfclub Icarus in Zeebrugge is evenwel niet opgenomen in de ruimtelijke uitvoeringsplannen van de provincie en blijft daardoor in de illegaliteit. Tegen die beslissing is de Surfclub in beroep gegaan. De uitspraak volgt binnen de twee jaar.