2.12.13

Zelfs doden moeten uitwijken

Per 1 januari worden de tarieven voor begravingen en grafconcessies in Knokke-Heist verdriedubbeld. Volgens burgemeester Lippens waren de tarieven in vergelijking met andere gemeenten zeer laag “waardoor heel wat niet-inwoners verkiezen om zich hier te laten begraven”. Ook plaatsgebrek op de begraafplaatsen dwingt het bestuur er toe de tarieven aan te passen zodat er opnieuw plaats kan vrijkomen.
Gemeenteraadslid Anne Maertens merkt echter op dat het hier om een wel “buitensporige verhoging” gaat, zodat de belasting op de lijkbezorging nu “de duurste van alle kustgemeenten” is. Ze voerde verder aan dat iedereen toch wel “recht heeft op een menswaardige begrafenis” en dat “de kloof tussen arm en rijk” zelfs voor de overledenen in Knokke-Heist steeds groter wordt.

Voor de toekomst houdt de badstad trouwens nog ruimte beschikbaar voor de uitbreiding van de Parkbegraafplaats in Westkapelle. Het gaat om het terrein dat nu tijdelijk wordt ingenomen door de helihaven.