6.12.13

Geen Holl-Casino in Knokke-Heist

Het nieuwe Casino naar een ontwerp van Steven Holl komt er niet in Knokke-Heist. Dat komt omdat de tijden ingrijpend veranderd zijn sinds het moment dat met de voorbereiding van de plannen werd gestart, zei burgemeester Lippens vrijdagavond. “De economische conjunctuur ten tijde van de wedstrijdjury was totaal anders dan dat ze nu is, en sinds die periode (2005) zijn er nieuwe evoluties van kracht in het beleids- en economisch kader. Verder vormt de economische recessie een ernstige bedreiging voor het welslagen van het project.
Er waren trouwens eerder al tekenen aan de wand. Het plan om het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist (AGSO) toen tijdens de gemeenteraad te machtigen om de gesprekken af te handelen voor het afsluiten van de PPS-overeenkomst met het enige nog resterende bouwconsortium CFE/Besix werd uitgesteld. 
“De tijden zijn veranderd”
Het was in de zomer van 2005, dat de Amerikaanse architect Steven Holl de uiteindelijke winnaar werd van de architectuurwedstrijd rond het geplande nieuwe Casino van de toekomst. Hij bedacht een zeilboot met een hoogte van 108 meter en inspireerde zich daarbij op een wandschildering van Rene Magritte. “Het nieuwe Casino zal onze badstad, maar ook Vlaanderen en België een nieuwe dimensie geven” zei burgemeester Lippens toen. “Na het Atomium in Brussel zal dit de belangrijkste architecturale realisatie in ons land zijn”, aldus de burgervader. 
Het is met spijt in het hart dat burgemeester Lippens nu een punt zet achter het hele project. Dat is begrijpelijk zegt hij “als interessante ideeën waar men zich 10 jaar lang voor heeft ingezet uiteindelijk niet kunnen gerealiseerd worden. Maar het is nodig dat we de bladzijde omdraaien”.  
Het college gaat nu aan de gemeenteraad in Knokke-Heist voorstellen om opdracht te geven aan het AGSO tot stopzetting van de mededingingsprocedure van het Casinoproject. Men gaat vervolgens ook architect Steven Holl op de hoogte brengen van de beslissing. De diverse onderzoeken rond de realisatie van het nieuwe casino hebben heel wat geld gekost, maar zegt burgemeester Lippens “men kan geen omelet maken zonder eieren te breken”. 
Nieuw voorstel

Burgemeester Lippens trekt nu een periode van 6 maanden bedenktijd uit. Tegen eind juni wil hij een alternatief plan voorleggen aan de gemeenteraad. Desgevraagd antwoordde de burgervader dat hij niet persé tegen een renovatie van het bestaande gebouw is, maar dat zoiets vermoedelijk twee keer duurder zou uitvallen.