2.12.13

Gouden huwelijksjubileum Ackx-De Duytsche

Op vrijdag 29 november mochten schepenen Daniel De Vlamynck en Anthony Wittesaele namens het gemeentebestuur het echtpaar Beni Ackx en Marie Claire De Duytsche in de bloemetjes zetten naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum. Hoewel Beni en Marie Claire rasechte Heistenaars zijn, leerden ze elkaar toch kennen op de Brugse meifoor. Het paar heeft 2 kinderen, 4 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. 
Beni: van visser tot personeelslid bij de gemeente
Beni is als enig kind geboren in Brugge op 12 januari 1937. Zijn ouders stierven kort na zijn geboorte. Zijn vader was visser en is op zee gebleven. Beni werd daarom opgevoed door zijn tante. Hij woonde in Heist, liep er school en bracht er zijn jeugd door. Reeds op 14-jarige leeftijd begonnen hij met varen. Als visser werd hij vrijgesteld van legerdienst. Hij oefende dit beroep uit gedurende 12 jaar. Daarna was hij 2 jaar dokwerker. Vervolgens werkte hij 30 jaar lang  bij het gemeentebestuur. 
Marie Claire: dochter van sluiswachter

Marie Claire zag het levenslicht in Brugge op 27 april 1941. Ze komt uit een gezin met 8 kinderen. Haar vader was sluiswachter. Het gezin woonde in Heist en Marie Claire ging er naar school en bracht er haar jeugd door. Toen haar moeder zwanger was en diende plat te liggen, is Marie Claire gestopt met school om te helpen in het huishouden. Na haar huwelijk met Beni nam ze de taak van huisvrouw op zich.