25.9.13

Nationale computer crime hunter bij “Heyst Leeft”

Zopas verscheen het derde boekje van de heemkring “Heyst Leeft” jaargang 38. In deze editie pakt Flutse in het Heists uit met een eigenzinnige kijk op de actualiteit van toen met het artikel “Men un nieuwe Keunienk”. Daarin heeft hij het over het bezoek van koning Boudewijn aan Heist in de jaren 60.
Het hoofdartikel is gewijd aan hoofdpolitiecommissaris en stadsgenoot Luc Beirens hoofd van de Federal Computer Crime Unit.  Dit artikel kadert in de reeks van bijzonder succesvolle Heistenaars zoals eerder al barones Jo Walgraeve en sterrenchef Bart Desmidt. Luc Beirens zien we als kind op het strand, op school, bij zijn eedaflegging als officier, bij koningin Paola  en op het TV-scherm. Terloops worden ook even de verdiensten van de ouders van Luc Hilda Devlieghe en André Beirens aangehaald). Tenslotte wordt er ook nog aandacht besteed aan het nieuwe streekgerecht "Isabelleke" van bakker Lefevere verwijzend naar de Isabellavaart.

Te noteren dat Luc Beirens voor Volksontwikkeling een uiteenzetting geeft in Scharpoord op  donderdag 21 november om 20 u over het zeer actuele onderwerp van hacking en computercriminaliteit.