23.9.13

Geen mea culpa van Maurice Lippens

Voormalig premier Yves Leterme (CD&V) denkt dat in de Fortis-zaak "de maskers zullen afvallen en de waarheid naar buiten zal komen". Hij reageert daarmee in het VRT-programma De Zevende Dag op de uitgelekte mails van de toenmalige Fortis-top. Vrijdag lekte via De Tijd en L'Echo mailverkeer uit waaruit blijkt dat Maurice Lippens, de voormalige voorzitter Fortis, in juni 2008 de beleggers om de tuin zou geleid hebben. Lippens spoorde beleggers aan om aandelen te kopen, maar uit het mailverkeer blijkt dat hij intern zijn ongerustheid over de toekomst van Fortis uitte. 

In een email van 26 juni 2008 aan Jean-Paul Votron, de Ceo van Fortis, uitte Lippens de vrees dat het verkeerd liep met de bankverzekeraar. Toch verklaarde Maurice Lippens ’s anderendaags in Ter Zake van de VRT dat z’n bedrijf nog nooit zo sterk gestaan had. Geconfronteerd met deze tegenspraak zegt Maurice Lippens nu geen spijt te hebben en niet van plan is z’n ‘mea culpa te doen’: "Des fautes, c'est-à-dire l'intention de nuire à qui que ce soit en omettant quoi que ce soit, je n'ai pas fait ça", verzekert hij.