27.9.13

N-VA verliet tijdelijk Knokke-Heistse gemeenteraad

De gemeenteraden in de badstad worden steeds grimmiger. De N-VA, die strikt de puntjes op de “i” en alle andere letters wil zetten, raakt om de haverklap slaags met de dictatoriale houding van voorzitter burgemeester Lippens, die onder meer dingen zegt zoals “de wetgeving zullen we naleven, als dat mogelijk is, eventueel…” 
Donderdagavond heeft de N-VA tijdelijk de gemeenteraad in Knokke-Heist verlaten. De partij gaat namelijk niet akkoord met de manier waarop de 8 deskundigen voor de Gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) benoemd zijn.  Het opstappen van de N-VA-raadsleden gebeurde na herhaaldelijk aandringen op het volgen van de geijkte procedure.    ‘Het college heeft enkel haar kandidaten voorgedragen en ging het inhoudelijk debat uit de weg.  N-VA kreeg geen kans om haar voorgedragen kandidaten en motivatie uit de doeken te doen. Hiermee ontneemt Lippens en Co de democratische werking van een gemeenteraad.  Dit is voor ons nochtans fundamenteel’ aldus Kamerlid en fractieleider Cathy Coudyser.
Benoemingen in Knokke-Heist zoals op het federale niveau, vriendjespolitiek
Voor N-VA is het duidelijk dat in Knokke-Heist op dezelfde manier tewerk gegaan wordt zoals de topbenoemingen op het federale niveau.  De ministers benoemen, leggen geen enkele verantwoording af aan het parlement en kiezen zeker niet voor deskundigheid maar voor politieke kleurtjes.  ‘Welnu, in Knokke-Heist stelt het College de kandidaten voor, te nemen of te laten, legt geen verantwoording af tegenover de gemeenteraad en ontwijkt elk debat erover.  Bovendien is ook in Knokke-Heist deskundigheid ondergeschikt aan politieke voorkeur en wordt dit dus pure  vriendjespolitiek.  Dit tart alle verbeelding en druist regelrecht in tegen de geest van het decreet’, aldus Coudyser. 
Expertise eerst en geen belangenvermenging voor N-VA

‘Onze motivering om waardevolle kandidaten naar voor te schuiven was in de eerste plaats gebaseerd op deskundigheid.  Bij de vele kandidaten zaten echt mensen met grote expertise, maar die blijkbaar niet passen in het GBL verhaal.  Die mensen krijgen nu zelfs geen kans’ betreurt Coudyser.   Bovendien passen wij voor mogelijke belangenvermengingen en dragen wij enkel kandidaten naar voor die geen persoonlijke of zakelijke belangen.  Daarmee passen wij enkel het decreet toe dat zegt dat wie in een dossier persoonlijk, zakelijk of via familie tot in de tweede graad betrokken is, niet kan deelnemen aan de bespreking en stemming van een dossier.  ‘ Als de meerderheid een notaris uit Knokke-Heist voordraagt als voorzitter,  en daarbovenop ook één van de grote projectontwikkelaars in Knokke-Heist en een gekende architect aanstelt, dan is belangenvermenging niet ver weg.  Dat bewijst opnieuw de arrogantie van de macht van een partij die te lang geen oppositie had en ook geen oppositie duldt.  Ook politici die een mandaat, weliswaar in een andere gemeente uitoefenen, kunnen voor N-VA niet.  ‘Er waren voldoende kandidaten met grote expertise die dit alles overstijgen en ook eens een nieuwe kijk op de ruimtelijke ordening in Knokke-Heist zouden binnenbrengen.  Daar hadden we nood aan’ gaat Coudyser verder.  De N-VA zal dan ook de nodige stappen zetten om deze eenzijdige beslissing terug te draaien.