27.9.13

Cursus Zeeanimator 2014

Naar aanleiding van de Week van de Zee werden diverse veldwerkpakketten ontwikkeld om met kinderen uit het basisonderwijs natuur en milieu aan zee te ontdekken. In de cursus Zeeanimator leer je drie van deze pakketten onder de knie krijgen. Om er efficiënt mee te leren werken, wordt heel wat aandacht besteed aan hoe je kinderen bij natuur en milieu betrekt. 
Kinderen de natuur laten beleven, vraagt een specifieke aanpak. Vandaar de keuze voor veldwerk. Bij veldwerk leert men over de werkelijkheid in die werkelijkheid en ligt de nadruk op begrippen als beleven, waarnemen, exploreren en ervaren. Leren gebeurt zoveel mogelijk in de praktijk, in de realiteit, ervaringsgericht. De kinderen krijgen tal van opdrachten (dus zelf doen) en is er veel aandacht voor communicatie (ervaringen uitwisselen met elkaar).
Om de cursus te volgen is geen specifieke voorkennis nodig. Interesse voor natuur en met het jonge volkje de ontdekkingstocht willen aangaan, zijn je belangrijkste troeven. Na de cursus kan je als vrijwilliger ingezet worden door een kustgemeente of bezoekerscentrum of een educatieve organisatie zoals Horizon Educatief vzw uit Oostende om kinderen de natuur op een speelse manier te laten ontdekken. Zowel tijdens de Week van de Zee (25 april tot 11 mei 2014) of daarbuiten als scholen naar de kust op zeeklassen komen,… 
Cursus Zeeanimator: dinsdagen 11, 18 en 25 maart 2014 van 9.30u tot 16.30u
Plaats: Provinciedomein Raversyde – Nieuwpoortsesteenweg 636 – 8400 Oostende 
Steunpunt NME Kust T 059 34 01 64 

Inschrijven: Stuur een mailtje met je naam – adres – geboortedatum aar weekvandezee@west-vlaanderen.be De deelnameprijs bedraagt € 20, te storten op rekening van de Provincie West-Vl aanderen Koning Leopold III-laan 41 - 8200 Sint-Andries Brugge nr. BE21 0910 1313 1203 met vermelding ‘Zeeanimator 2014’ en je naam. Inschrijven kan tot 1 maart 2014.