24.9.13

Kleutertipboekje “Samen groeien”

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist en de Scholen-gemeenschap de Oostkant (gemeentelijke basisscholen Knokke-Heist, Damme, Beernem, De Haan en Zuienkerke) hebben in de raadzaal van het stadhuis in Knokke-Heist het kleutertipboekje "Samen Groeien" voorgesteld. 
Het boekje omvat een bundeling van bruikbare tips om jonge kinderen in hun algemene ontwikkeling te stimuleren. Auteurs Désirée Vandevyvere, Shannah Verpoorter en Dimitri Malengier besteden o.a. aandacht aan de grove en fijne motoriek, het lichaamsbesef, zelfredzaamheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, spreken, luisteren, voorbereidend rekenen, ruimtelijk inzicht, tijdsbesef, geheugen en symboolbewustzijn. Het tipboekje biedt een grote diversiteit aan activiteiten die thuis gebeuren samen met de ouders. Het gaat om alledaagse en eenvoudige spelletjes die gerangschikt zijn van eenvoudig naar moeilijk. Ouders kunnen zelf een passende activiteit zoeken volgens de nodigen van hun kind. Maar het is vooral belangrijk dat de ouders zien dat hun kleuter plezier beleeft aan de activiteit en soms eens uitgedaagd wordt om iets nieuws uit te proberen.

De uitgave vormt vanaf dit schooljaar een onderdeel van het onthaalpakket dat jonge kleuters ontvangen bij inschrijving. “Samen groeien” wordt daarbij gebruikt als leermiddel om ouders actief te laten participeren in het ontwikkelingsproces van hun kind.