18.6.13

Natuurpark Zwin en Zwinvlakte vanaf zaterdag 29 juni gesloten voor publiek

Deze zomer worden in Knokke-Heist de werken voor de realisatie van de vernieuwing van het Provinciaal Natuurpark Zwin op het terrein aangevat. Tijdens de werken, die tot midden 2015 zullen duren, gaat er bijzondere aandacht naar het voorkomen van hinder voor de waardevolle natuur en wordt de huidige exploitatie zo goed mogelijk opgevolgd. Het Provinciaal Natuurpark Zwin (het voormalige vogelpark) en de Zwinvlakte zullen echter anderhalve maand gesloten zijn voor publiek, van zaterdag 29 juni tot en met zondag 18 augustus 2013. In die periode zal de parking wel deels toegankelijk zijn voor fietsers, auto’s en autocars.

Vanaf maandag 19 augustus tot midden 2015 kan enkel de Zwinvlakte, niet het Provinciaal Natuurpark Zwin, - mits boeking vooraf -, terug bezocht worden onder begeleiding van een gids. Vanaf 19 augustus wordt er een tijdelijk bemand onthaalpunt aan het begin van de huidige parking geïnstalleerd; de parking wordt vanaf dan volledig afgesloten en opgenomen in de werfzone. Aan het onthaalpunt zal informatie over de voortgang van de werken terug te vinden zijn. Het onthaalpunt dient eveneens als afspraakplaats voor gidsbezoeken aan de Zwinvlakte. Het zal wel niet meer mogelijk zijn om met een eigen wagen tot aan de ingang van het Zwin te rijden. Aan het onthaalpunt komt wel een bushalte voor openbaar vervoer en een afzetmogelijkheid voor autocars met passagiers die een begeleide activiteit in de Zwinvlakte hebben geboekt.  Het Provinciaal Natuurpark Zwin blijft vanaf eind juni tot het einde van de werken gesloten. Ook het openbaar vervoer naar het Zwin, de buslijn, wordt vanaf zaterdag 29 juni stopgezet tijdens de weekdagen. Wel is er, tijdens de verschillende zomerseizoenen (telkens vanaf de paasvakantie tot eind september), openbaar vervoer voorzien in het weekend en op feestdagen. 

Het nieuwe Zwin Natuurcentrum
Het is de ambitie van de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos om eind 2015 het nieuwe Zwin Natuurcentrum te openen en de exploitatie ervan te kunnen opstarten. Het bureau ‘Coussée & Goris architecten’ en projectpartners zal instaan voor de coördinatie van de uitvoering op terrein. Ze maakten eerder al werk van het uitvoeringsontwerp met de bijhorende aanbestedingsbestekken. De verouderde gebouwen en kooien, vijvers, wandelpaden en asfaltparking worden vervangen door een waterrijk natuurgebied, dat aantrekkelijk moet zijn voor de talrijke vogels die in het Zwin broeden en er voorbijtrekken.  Een nieuw in het polder- en Zwinlandschap geïntegreerd bezoekerscentrum, dat duurzaamheid hoog in het vaandel zal dragen, wordt opgericht aan de rand van het natuurpark, zodat er veel ruimte vrijkomt voor nieuwe natuur in het park.In het bezoekerscentrum is er een grote openheid met panoramische zichten op de natuuromgeving in alle richtingen, zowel vanuit cafetaria en restaurant, als vanuit de toekomstige Zwintentoonstelling ‘het Zwin als internationale luchthaven voor vogels’. Er wordt ook een ruim aanbod natuureducatie voor scholen en verenigingen voorzien. In de dijk tussen het Natuurpark Zwin en de Zwinvlakte, wordt een ‘kijkcentrum’ ingericht van waaruit de bezoekers de Zwinvlakte bij alle weersomstandigheden goed  kunnen waarnemen, beleven en onderzoeken. Het project is namelijk een gezamenlijk initiatief van de Provincie West- Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos, dat de Zwinvlakte beheert. 


Financieel
De totale kost van het nieuwe Zwin natuurcentrum wordt op ruim 16,3 miljoen euro geraamd.  Het overgrote deel daarvan wordt door de Provincie West-Vlaanderen voorzien voor de inrichting van het natuurpark en het bezoekerscentrum met tentoonstellingsruimte. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voorziet circa 1 miljoen euro ter financiering van het kijkcentrum. Het Zwin Natuurcentrum kan verder op de financiële steun rekenen van o.a. de Vlaamse Regering in het kader van het Kustactieplan III 2005-2009 (circa 800.000 euro), van de Europese Unie in het kader van REECZ (circa 1.400.000 euro), van Natura People (circa 600.000 euro) en van de gemeente Knokke-Heist (circa 500.000 euro). In de zomer van 2013 starten de werken op het terrein. In het voorjaar van 2014 wordt de start van de bouw van de nieuwe gebouwen voorzien. Inmiddels wordt ook de Zwinvlakte zelf ingrijpend heringericht. De kosten daarvan worden integraal gedragen door ANB.