21.6.13

Katja Bataillie wil volkstuintjes inzetten voor sociale tewerkstelling

OCMW-raadslid Katja Bataillie (N-VA)  pleitte op de OCMW-raad in Knokke-Heist om een samenwerking tussen het OCMW en de gemeente op te zetten in het kader van de volkstuintjes. Op die manier kunnen langdurig werklozen, anderstaligen, leefloners of mensen met een arbeidshandicap leren verantwoordelijkheid nemen en een volkstuintje onderhouden. Dit is niet enkel arbeidsattitudes aanleren, maar ook leren samenwerken met de buurtbewoners, groenten en fruit kweken voor een gezonde voeding en levensstijl. 

De gemeente Knokke-Heist zal aan het  Stationspad in Duinbergen volkstuintjes aanleggen. Daarvoor is 1700m² voorzien, verdeeld in percelen van 25, 50 of 75m². Voor dit project werkt de gemeente samen met de ecologische organisatie Velt. Katja vraagt om op dit terrein ook een perceel te voorzien voor sociale tewerkstelling. Daar kunnen we mensen op een laagdrempelige manier de mogelijkheid bieden om in een tuintje of in de moestuin zelf biologische groenten en fruit te kweken, te bereiden en te bewaren, verduidelijkt Katja haar plan.  Bovendien zorgen we voor sociale tewerkstelling en leren we mensen die tijdelijk of nooit op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen een aantal arbeidsattitudes aan. Volgens haar verdienen oudere werklozen, migranten, anderstaligen en mensen met een mentale of fysieke  beperking ook alle kansen.

Op de infovergadering rond de volkstuintjes beloofde schepen Geerinckx alvast enkele m²  te reserveren voor het OCMW. Tot mijn grote ergernis moest ik gisteren op de OCMW-raad vaststellen dat mijn voorstel door de meerderheid eerder koel onthaald werd. De OCMW-voorzitter was het idee niet genegen en de andere raadsleden hadden het punt zelfs niet gelezen, zegt Katja,  ‘ik heb  het gevoel dat  deze doelgroepen in Knokke-Heist ondergewaardeerd en zelfs genegeerd worden.  Dit kan niet de bedoeling van het OCMW zijn. De schepen zal in die tijd gebotst zijn op de desinteresse van de gemeente voor zwakkere doelgroepen, een spijtige zaak. Dat gebrek aan interesse bestaat vandaag tot mijn grote frustratie nog steeds in onze gemeente.


De voordelen van het project zijn nochtans groot: het helpt mensen integreren in de samenleving, bevordert de kansen op effectieve tewerkstelling en bovendien maakt het de mensen bewust van gezonde voeding en een gezonde levensstijl.  Katja: In verschillende gemeentes baat de gemeente al sociale percelen uit. Dat voorbeeld zouden we kunnen volgen. Zo lopen er al projecten in Beernem, Maldegem, Zonhoven, Zomergem , en vele andere Vlaamse gemeenten. Ik hoop dat de meerderheid deze denkpiste toch nog verder overweegt en zich ook als sociale warme gemeente uit.