29.10.13

Studiedag: "De Groote Oorlog en de Zee"

Wie interesse heeft in Wereldoorlog I en wil weten wat de rol van de zee was bij de aanzet en het verloop van deze wereldbrand, kan op 8 november naar de studiedag ‘De Groote Oorlog en de Zee’ in Oostende. De studiedag wordt georganiseerd door het Vlaams Instituut voor de Zee, naar aanleiding van een themanummer van het tijdschrift De Grote Rede, waarin diverse aspecten op het raakvlak tussen onze zee/kust en WO I aan bod komen: visserij, zeewetenschappen, kustverdediging, raids op Zeebrugge en Oostende, het munitiestort van de Paardenmarkt, toegankelijkheid stranden… Het volledige programma, dat ook verschillende archeologische bijdragen bevat, is te vinden op www.vliz.be. Op deze pagina vind je ook alle praktische informatie en een inschrijvingsformulier.