30.10.13

Bib Knokke-Heist stapt mee in proefproject uitlening e-boeken

In opdracht van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege werkte Bibnet een proefproject uit om een jaar lang e-boeken toegankelijk te maken voor de leden van de Vlaamse openbare bibliotheken. Het proefproject start in april 2014. Al 178 gemeenten en steden, waaronder ook Knokke-Heist hebben zich gemeld om mee te stappen in dit project. Het biedt de lokale bib de kans om ook dit nieuwe medium in te zetten voor leesbevordering en mediawijsheid, en daarmee de relatie met zijn cliënteel te versterken.
300 elektronische boeken
Vanaf april 2014 zullen een 300-tal e-boeken ter beschikking staan van het publiek. Binnen de muren van de openbare bibliotheken zal iedereen gratis en gelijktijdig toegang hebben tot de volledige e-boekencollectie. De openbare bibliotheek maakt daarmee zijn rol als laagdrempelige basisvoorziening ook voor e-boeken waar. Tal van bibliotheken investeren in computers, tablets en wifi om hun bibliotheekpubliek optimaal kennis te laten maken met dit nieuwe medium.
Gebruiksvriendelijke app
Daarnaast komt er een app voor zowel Apple als Android tablets. Met de (gratis) app zullen bibliotheekleden thuis boeken kunnen downloaden en elk boek gedurende 4 weken lezen. Voor het lezen van de boeken is in overleg met de uitgevers en in het kader van de auteursrechten een abonnementsformule uitgewerkt van vijf euro voor drie boeken. Als lid van de bibliotheek kan je zoveel abonnementen aankopen als je wilt. En je kunt steeds gelijk welk boek uit de e-boekencollectie kiezen.
Er is gekozen om uit te lenen via een app. Het is een zeer gebruiksvriendelijke omgeving waar alle leeftijden vlot mee overweg kunnen. En je hebt het boek altijd bij, ook als je geen internetconnectie hebt. Een app is ook een veilige omgeving om het downloaden van e-boeken mogelijk te maken. Auteurs of uitgevers hoeven niet te vrezen dat hun boeken via de bibliotheek gepirateerd worden.
Lage instapkost voor de bibliotheek
Het proefproject moet de bib leren of dit aanbod het bibliotheekpubliek kan verleiden de stap te zetten naar e-lezen. In samenspraak met de uitgevers worden een 300-tal titels gekozen: divers, recent maar niet nagelnieuw, uit respect voor de rol van de boekhandel.
Voor het fysieke boek is dit al duidelijk: uit een steekproef van Bibnet blijkt dat de bulk van de uitleningen ligt bij boeken ouder dan een jaar. Slechts 12% van de uitleningen betreft boeken die jonger zijn. En slechts 1% betreft boeken die jonger zijn dan 2 maanden. Het proefproject moet bibliotheken en uitgevers leren hoe dit zit in een digitale omgeving. Omdat de gebruiker mee betaalt voor het ontlenen wordt het pilootproject haalbaar voor de lokale besturen. De instapkost voor de bibliotheken is zeer laag.
Democratische toegang tot digitale collecties 
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege: “Tot vandaag hebben al 178 lokale besturen beslist om in het project te stappen. Samen vertegenwoordigen zij bijna 4 miljoen inwoners. Het enthousiasme voor dit nieuw project, ook in budgettair moeilijke tijden, bewijst de ambitie van de lokale besturen om hun bibliotheken te laten mee evolueren en er ook een basisvoorziening van te maken voor democratische toegang tot digitale collecties.”