28.10.13

2012 prima werkjaar voor de Bibliotheek Scharpoord

De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Knokke-Heist heeft zopas zijn jaarverslag van 2012 voorgelegd aan de gemeenteraad. De bibliotheek mag terugblikken op een uitstekend werkingsjaar. Het bibliotheekbezoek groeide en ook het aantal uitleningen steeg. De talrijke activiteiten die de bibliotheek in 2012 organiseerde kenden veel bijval en konden steeds rekenen op een geïnteresseerd en trouw publiek. 
Meer uitleningen
De stijging van het aantal uitleningen spreidde zich over alle afdelingen: zowel in de hoofdbibliotheek en de mediatheek, als in het filiaal Heist en de uitleenpost Westkapelle. 
Meer bezoekers
Ondanks het feit dat het ledenaantal zakte, waren er dus meer bezoekers. Dat doet vermoeden dat de bibliotheek voor veel meer gebruikt worden dan enkel voor het uitlenen van materialen. Mensen bezoekn de bibliotheek om te lezen, te studeren, activiteiten te volgen en mensen te ontmoeten.
Zo waren er heel wat meer bezoekers in de leeszaal.  De leeshoek en het internetcafé worden dagelijks druk bezocht, onder meer dankzij de vele internetopleidingen en andere activiteiten. Bovendien maken de studenten ook gretig gebruik van deze aangename en rustige omgeving om te studeren en om hun eindwerk te maken. 
Ruime waaier van activiteiten
In 2012 konden jongeren en volwassenen opnieuw genieten van een brede waaier van activiteiten, al dan niet in samenwerking met derden. Een greep uit het aanbod: het Poëziefeest, de Jeugdboekenweek, de Kinder- en Jeugdjury, de Bibliotheekweek, de Seniorenweek, bibbabbels, boekvoorstellingen en lezingen, tentoonstellingen, de voorleesweek, de klassenbezoeken, internetlessen,… 
Digitale Bibliotheek
De Digitale Bibliotheek werd verder uitgebreid en verfijnd: de catalogus kreeg een aantrekkelijke lay-out en werd aangevuld met nieuwe digitale bronnen die vrijwel allemaal van thuis uit geconsulteerd kunnen worden. 
Toekomst: BBC

Het bibliotheekbeleidsplan 2008-2013 is gerealiseerd. Voor de komende beleidsperiode ligt het accent op de opmaak van de BBC (Beleids- en Beheerscyclus) en dit in samenwerking met de afdeling Vrijetijd. Er wordt bekeken hoe de bibliotheek de uitdagingen kan aangaan van een sterk veranderende samenleving en nieuwe technische ontwikkelingen.