29.10.13

Financiering voor AZ Gezondheidszorg Oostkust

Zopas ondertekende AZ Gezondheidszorg Oostkust de financieringsovereenkomst met EIB voor de realisatie van de bouw van een nieuwe campus langs de Natiënlaan en de Kalvekeetdijk te Knokke-Heist. Het project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid enerzijds en door de federale overheid anderzijds. Vermits de subsidies ter beschikking worden gesteld gedeeltelijk onder de vorm van jaarlijkse gebruikstoelagen en gedeeltelijk door terugbetaling van kapitaalsaflossing en interestlast, moet de bouwheer het geheel voorfinancieren. 
De kredieten verstrekt door de EIB gebeuren  aan zeer gunstige rentevoorwaarden, wat een grote rentebesparing betekent zowel voor het ziekenhuis als voor de subsidiërende overheden.
De ondertekening vormt het sluitstuk van een doorgedreven kredietwaardigheidsonderzoek door de EIB, waarbij verschillende aspecten van het project onder de loep werden genomen. Een belangrijk criterium daarbij is de “environmental sustainability” van het project.  "Wij zijn bijzonder fier dat de EIB Board op 26 juli 2013 de goedkeuring gaf om een krediet te verlenen van 100 miljoen EUR. De financieringsovereenkomst werd ook mee ondertekend door VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden). VIPA subsidieert niet alleen een gedeelte van de kostprijs, maar verleent ook waarborg bij de leningen" heet het bij AZ Gezondheidszorg.. 

De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 225 miljoen EUR. Daarvan wordt 100 miljoen EUR gefinancierd via de EIB. Het saldo wordt gefinancierd met commerciële kredieten en eigen middelen.