31.10.13

Natuurpunt Knokke-Heist tevreden over geleide natuurwandelingen

Als vereniging die zich inzet voor het behoud van de natuur in de ruime omgeving van Knokke-Heist organiseert Natuurpunt afd. Knokke-Heist ook tal van geleide natuurwandelingen voor het brede publiek.  De Natuurpuntafdeling beschikt immers over een team van zo’n 15-tal vrijwillige, maar deskundige natuurgidsen.  Deze natuurgidsen zijn nog echte vrijwilligers die zonder enige tegenprestatie volledig gratis de talrijke geleide natuurwandelingen voor het brede publiek begeleiden die de afdeling gedurende het ganse jaar organiseert.  Deze natuurwandelingen zijn ten andere gratis toegankelijk voor alle leden van Natuurpunt over gans Vlaanderen, haar zustervereniging Natagora en leden van Natuurmonumenten of het Zeeuwse Landschap.  De overige deelnemers betalen als volwassene een kleine bijdrage van 2,50 euro.  Deze bijdrage wordt door de vereniging dan opnieuw geïnvesteerd in het natuurbehoud, zoals bv. dit jaar de aankoop van een nieuwe maaibalk voor het beheer van de duingraslanden.
Tijdens de afgelopen zomermaanden (juli-augustus) namen niet minder dan zo’n kleine 600 mensen deel aan de diverse geleide natuurwandelingen van de Natuurpuntafdeling.  Opvallend hierbij is dat het hoofdzakelijk dagtoeristen, tweedeverblijvers en hotelgasten betreft.  Tijdens de twee zomermaanden is het aantal deelnemers aan de geleide natuurwandelingen vanuit de eigen gemeente heel beperkt, wat hoofdzakelijk te wijten is aan het feit dat heel wat inwoners zelf actief zijn in de toeristische sector en in deze periode dus weinig vrije tijd hebben.  Heel wat dagtoeristen komen dan weer speciaal voor deelname aan een geleide natuurwandeling van de Natuurpuntafdeling naar de gemeente en maken er daarbij een daguitstap van, consumeren ergens een lunch of een snack en pikken achteraf een terrasje mee.  Op deze wijze levert de Natuurpuntafdeling haar eigen bescheiden bijdrage tot de promotie van de gemeente en de lokale economie van de horecasector.  Dit zijn de zogenaamde ecosysteemdiensten.  Een verbetering van het natuurbeleid met meer waardevolle natuur tot gevolg kan deze ecosysteemdiensten enkel doen groeien en meer publiek naar onze natuur en dus de gemeente brengen.  Zo zal in de toekomst de uitbreiding met 120 ha van Het Zwin de ecosysteemdiensten voor de horeca voor de ganse grensregio doen stijgen.  Iets wat voor een toeristische gemeente als Knokke-Heist een veel grotere meerwaarde betekent, dan wat verlies aan landbouwgrond voor een handvol landbouwers.

Een geleide natuurwandeling van onze Natuurpuntafdeling is immers ook een hele belevenis.  Een deskundig natuurgids is eigenlijk een entertainer die een wetenschappelijk onderbouwd optreden geeft met correcte en interessante informatie over de natuur in een steeds wijzigend natuurlijk decor met volle respect voor de aanwezige natuurwaarden.  Hij laat de deelnemers kennis maken met prachtige zaken, waaraan de gewone wandelaar voorbij loopt, zich onbewust van de wondere schoonheid die hij mist.  Een grote terrein- en soortenkennis is hierbij een noodzakelijk gegeven, daar je anders als natuurgids onvoldoende rekening kunt houden met de natuurwaarden en de kwetsbaarheid van die natuur.  Als natuurgids moet je tijdens je ‘performance’ ook constant in de gaten houden, dat ook je volledige publiek voldoende respect toont voor die soms zeldzame en kwetsbare natuur waarvan je hen laat genieten.  Slechts natuurgidsen met voldoende deskundigheid kunnen dan ook toelaten worden om te gidsen in een aantal kwetsbare natuurgebieden.  Dat is iets waar onze Natuurpuntafdeling met haar natuurgidsenwerking dan ook streng over waakt.  Kwaliteit en een degelijke kennis is een absolute must.  Hierdoor heeft Natuurpunt afd. Knokke-Heist dan ook een goede samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos en kan zij tijdens haar geleide natuurwandelingen ook de niet vrij-toegankelijke delen van de natuurgebieden bezoeken.  Hierdoor krijgt iedereen de kans om onder deskundige begeleiding en zonder schade aan de kwetsbare natuur kennis maken met alle aspecten van de natuur.