30.10.13

N-VA wil budget voor Raad voor Lokale Economie in Knokke-Heist

De eindejaarsperiode is een ideale gelegenheid om Knokke-Heist als shoppingstad te promoten.  De winkelstraten worden mooi aangekleed en allerhande eindejaarsactiviteiten brengen veel volk op de been. Dat is positief voor de vele handelaars en horeca-uitbaters. De N-VA wil dit alles beter omkaderen en pleit voor een professionele ondersteuning en een eigen budget voor de Raad voor Lokale Economie.
De uitwerking van de eindejaarsactiviteiten en de feestelijke versiering van de winkelstraten is hoofdzakelijk het werk van de Raad voor Lokale Economie en Toerisme Knokke-Heist. De N-VA juicht de inspanningen van deze diensten toe maar stelt tegelijkertijd vast dat het middenstandsbeleid in Knokke-Heist stiefmoederlijk en amateuristisch behandeld wordt door het gemeentebestuur. Luc Dieltiens: “Men zet activiteiten op touw, zoals het vuurspektakel van Flamboyant Knokke-Heist, zonder daarvoor een budget te hebben in de begroting. Half oktober moet men dan nog op zoek gaan naar sponsoren. Men schijnt ook niet aan reflectie te doen. Zo heeft men de  locatie voor de ijspiste op het Verweeplein nog nooit geëvalueerd. Wordt het niet eens tijd om de denkoefening te maken of de handelaars nog steeds tevreden zijn met de formule en of we de piste niet jaarlijks moeten alterneren tussen locaties in Knokke en in Heist?
Veel hangt ook af van hoe men omgaat met de goodwill en de inzet van de handelaren. Luc Dieltiens: “Als de lokale handelaars kerstbomen in de straat willen, moeten ze zelf de versiering in de boompjes hangen. Als ze kerstverlichting in hun winkelstraat willen, moeten ze vaak zelf zorgen voor de elektriciteit.  Van ondersteuning door de gemeente is geen sprake. Bovendien hangt de inzet van middelen volledig af van de goodwill en giften van de ondernemers. De ene ondernemer is al meer geneigd om bij te dragen aan versieringen in zijn winkelstraat dan de andere, wat maakt dat sommige ondernemers meeprofiteren zonder daartoe zelf bij te dragen”.

De N-VA pleit daarom  voor een professionele ondersteuning en een eigen budget  voor de Raad voor Lokale economie . Dat moet kunnen volgens Dieltiens: “Andere diensten zoals Cultuur, Vrije Tijd en Sport kunnen een beroep doen op meer dan 100 personeelsleden. Zij hebben budgetten ter beschikking van meerdere miljoenen euro’s. En de lokale economie?  Zij hebben één deeltijdse kracht ter beschikking en een budget van nul euro. Met een eigen budget kan de Raad voor Lokale Economie keuzes maken en initiatieven betalen. Met professionele ondersteuning kan de Raad zich eindelijk bezighouden met de echt belangrijke en fundamentele zaken voor het middenstandbeleid.”.