22.8.13

Vuurtoren van Heist binnenkort opnieuw verlicht

De oude vuurtoren in Heist wordt tijdens het broedseizoen niet verlicht en ook de lichtjes van het toegangspad worden gedoofd om de vogels in alle rust te laten broeden. Normaal liep het broedseizoen af op 31 juli maar door de extreme koude en het natte voorjaar zijn de meeste vogels later beginnen te broeden. Vandaar dat het agentschap voor Natuur en Bos onlangs besloot om de Baai van Heist alvast tot 15 augustus af te sluiten tot de jonge dwergsternen voldoende groot zijn om te kunnen uitvliegen.  Ook in de Vuurtorenweide bleef het licht uit. Nu het broedseizoen voorbij is, zal de afdeling Kust van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust de verlichting in de nabijgelegen Vuurtorenweide opnieuw ontsteken. Dit gebeurt op basis van een astronomische klok die afhankelijk van de periode in het jaar de lichten automatisch aanstuurt. Normaal valt dit ongeveer samen met de straatverlichting. De verlichting wordt wel uitgeschakeld om 22 uur om fauna en flora niet te verstoren.

Laag en Hoog geleidelicht
De 30 meter hoge oude vuurtoren van Heist, het Hooglicht, werd  tussen 1905 en 1907 opgetrokken. Samen met het Laaglicht, de kleine vuurtoren aan de zeedijk van Heist, vormde deze een lichtenlijn voor schepen die de haven van Zeebrugge wilden binnenvaren. Het Hooglicht was de allereerste volledig betonnen constructie in België en is verfraaid met Jugendstilelementen en baksteenmotieven. In de toren brandde destijds bestendig een wit licht dat tot elf mijl uit de kust zichtbaar was. De lichtenlijn was zichtbaar voor schepen die op de goede koers van 136 graden zaten wanneer de lichtbundels van het laag geleidelicht en het hoog geleidelicht zich op één lijn bevonden. Door de uitbreiding van de haven van Zeebrugge verloor de vuurtoren zijn functie en werd het licht in 1977 gedoofd.

Geklasseerd en gerestaureerd
Het gebouw werd in 1975 geklasseerd en in 1981 werd de toren ook beschermd. In 1998 maakte de Vlaamse Overheid plannen om de beide vuurtorens te restaureren. In april 2005 werd het gerestaureerde Hooglicht in Heist officieel ingehuldigd. In 2012 is de vuurtoren voorzien van sfeerverlichting (LED-verlichting aan de ramen en spots onderaan het gebouw) en kreeg het overwoekerde pad naar de toren een grondige opknapbeurt. Meer info over het

Vuurtorenweide waardevol natuurgebied

Het gebouw bevindt zich middenin een erkend natuurgebied. Rond de plassen van de Vuurtorenweide groeien riet en harig wilgenroosje terwijl het wat hoger gelegen grasland begroeid is met kamgras en veldgerst. In het gebied broeden o.a. waterral, kleine karekiet en blauwborst. In de winter en tijdens het trekseizoen laat ook de watersnip zich al eens vangen voor de lens.