22.8.13

Nederlanders vissen in windmolenparken voor Knokke-Heist

Minister van de Noordzee Johan Vande Lanotte wil maatregelen nemen tegen vooral Nederlandse vissers die in de windmolenparken vissen voor onze kust.  Rond en in de parken op zee is alle scheepvaart en visvangst wettelijk verboden. Voor wetenschappelijk onderzoek wordt een uitzondering gemaakt. De windmolenparken trekken allerlei vispopulaties aan en dat is de vissers niet ontgaan. Vooral Nederlandse vaartuigen werpen er regelmatig de netten uit. Tegen een aantal werd reeds proces verbaal opgesteld.


De Rederscentrale wil echter dat vissen bij de windmolenparken wordt toegelaten. Vorig jaar is het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek dan ook gestart met een project om de exploitanten van de windparken te overtuigen visserij toe te laten. Die zijn daarvoor echter nog niet gewonnen, dus blijft het verbod van kracht.