21.8.13

Vis weer gezonder voor onze kust

Het aantal zweren op zeevis in Belgische wateren daalt snel. Dat blijkt uit monitoring van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek. Begin vorig jaar trokken Vlaamse en Bressiaanse vissers aan de bel en veronderstelden een relatie tussen een sterke toename van het aantal zweren op gevangen vis en de opkomst van pulsvisserij. Betrokken vissers repten over brandwonden. Uit de jaarlijkse monitoring van het ILVO bleek toen echter al dat de echt opvallende zweren-piek op de Belgische kust in het voorjaar van 2011 was, toen nog slechts een handvol Nederlandse -noordelijke- pulsvissers actief was.

Tot 2011 had minder dan 1,3 procent van de scharren in de Belgische wateren last van zweren. In het voorjaar van 2011 bleek dat percentage in de Vlaamse kustzone opeens 6,9 te zijn, en in het najaar uit te komen op 4,7 procent voor het volledige Belgische deel van de Noordzee. Afgelopen voorjaar was het aantal zweren inmiddels gedaald naar 1,5 procent, waaronder ruim de helft bestond uit ‘genezende zweren’. De eerstvolgende bemonstering wordt in september/oktober uitgevoerd.


,,Het voorkomen van open en genezende zweren is duidelijk gedaald van 2011 naar 2012’’, zegt Lisa Devriese van het ILVO. ,,Daarnaast heeft Maarten Soetaert van de Universiteit van Gent op het ILVO ook scharren blootgesteld aan de pulskor, zonder dat deze zweren ontwikkelden. Er wordt dus verder gezocht naar andere oorzaken, zoals pantserwieren, die de stijging en afname van het aantal zweren/huidwonden kunnen verklaren.”