21.8.13

Tweede fase werken Elizabetlaan binnenkort van start

Op maandag 2 september 2013 wordt gestart met de tweede fase van de heraanleg van de trottoirs en fietspaden langs de Elizabetlaan in Duinbergen. Hierbij wordt de stoep en het fietspad langs de noordzijde vanaf de Duinbergenlaan tot en met de Anemonenlaan opgebroken. Hetzelfde gebeurt aan de zuidzijde vanaf de Pastuurdijk tot aan huisnummer 224 ( tegenover de Lentelaan). In deze gedeeltes van de Elizabetlaan zal er een verbod zijn voor (brom)fietsers en voetgangers. Fietsers en bromfietsers zullen moeten omrijden via de Knokkestraat.

Langs de noordzijde van de Elizabetlaan zullen de Anemonenlaan, Krekelpad, Zeegrasstraat, Van Hoenackerpad en Meeuwendreef volledig afgesloten worden ter hoogte van de Elizabetlaan.  Er zal een omleiding zijn via de Duinendreef en Duinbergenlaan om de Elizabetlaan te kunnen bereiken.
Langs de zuidzijde van de Elizabetlaan zullen de Patuurdijk, Heliospad, Astridplein en Ooststraat volledig afgesloten worden ter hooge van de Elizabetlaan.  Er zal een omleiding zijn via de Knokkestraat.  De Pastuurdijk zal in beide richtingen toegankelijk blijven vanaf de Knokkestraat.  Het Heliospad zal in de beide richtingen toegankelijk blijven vanaf de Duinbergenlaan.

Op de Elizabetlaan zal ter hoogte van de wegwerkzaamheden het verkeer enkel op de linkerrijstrook verlopen.  Er zal een snelheidsbeperking van maximaal 50 km/u van toepassing zijn. Op het kruispunt van de Elizabetlaan met de Duinbergenlaan zullen de verkeerslichten op knipperstand staan.  Met uitzondering van de voetgangers, zal het niet mogelijk zijn om op die locatie de tramsporen te dwarsen.  Het verkeer richting Knokke dat de Duinbergenlaan naar de zeedijk wil oprijden, zal moeten doorrijden tot aan dwarsverbinding ter hoogte van de Arcadelaan om de tramsporen te dwarsen en dan terugkeren richting Heist.  

Voorlopige planning
· het zuidelijk voet- en fietspad tussen Pastuurdijk en Duinbergenlaan afgewerkt tegen begin oktober 2013
· het zuidelijk voet- en fietspad tussen Duinbergenlaan en huisnummer 224 afgewerkt tegen begin november 2013

· het noordelijk voet- en fietspad tussen Duinbergenlaan en Anemonenlaan afgewerkt tegen begin december 2013