20.8.13

Vlaams geld steeds vaker naar Zeeuws-Vlaanderen

De Stichting Zeeuws & Vlaanderen -een consortium van Zeeuws-Vlaamse sociale woningbouw, bouwpromotors, makelaars, banken, hypotheekadviseurs, fiscalisten en notarissen- maakten zopas een nieuwe halfjaar-balans op en daaruit blijkt alvast dat Vlamingen (ook uit Knokke-Heist) steeds vaker de weg vinden naar Zeeuws-Vlaanderen. Niet alleen om er te gaan wonen, maar ook om er te investeren, als bedrijf een Nederlands filiaal op te richten of schenkingen te regelen. De redenen liggen voor de hand: naast de duidelijke financiële en fiscale voordelen, ligt het Bourgondische -en dus Vlaamse karakter- van Zeeuws-Vlaanderen de Vlamingen duidelijk wel.

Kwalitatief huizenaanbod
Al meer dan 1,5 jaar stellen ze het in Zeeuws-Vlaanderen vast: steeds meer Vlamingen hebben de weg gevonden naar dit deel van Nederland en komen er wonen of investeren hier in een tweede woning, om te verhuren. De voordelen zijn niet min: een ruim immoaanbod met huizen die niet alleen goedkoper, maar ook in betere staat zijn dan de Belgische woningen, de rust en uitgestrektheid van het platteland en dat allemaal op slechts een boogscheut verwijderd van Vlaanderen. De campagnes van de Stichting Zeeuws & Vlaanderen – die Vlamingen wil overtuigen van de troeven van de regio – werpen duidelijk hun vruchten af.

Zo werd er in 2012 al een serieuze toestroom van Vlamingen genoteerd in de Zeeuws-Vlaamse gemeenten: Hulst kreeg er toen 265 nieuwe Vlaamse inwoners bij (+75% t.o.v. 2011), Terneuzen 266 (+106%) en Sluis zo’n 177 (+4%). En die tendens blijkt zich ook in 2013 door te zetten: na een half jaar telt Hulst intussen opnieuw 135 Vlamingen in de rangen, Terneuzen 118 en Sluis 77. Voor alle gemeenten is dat alvast een toename ten opzichte van de halfjaarresultaten van 2012.

Opvallend is dat ook de huizen in de duurdere categorie (boven de 400.000€) in Zeeuws-Vlaanderen vlotjes van de hand gaan, terwijl deze categorie het in Vlaanderen behoorlijk moeilijk heeft. En dat de interesse hoog blijft, blijkt ook uit de cijfers van het online informatieplatform www.zeeuws-vlaanderen.be : 1,5 jaar na de oprichting telt de site zo’n 35.000 unieke bezoekers en die komen heus niet alleen uit de grensregio, zoals ook blijft uit onderstaande infographic.

Ook het succes van de eerste info-avond bewijst dat het einde van de exodus nog niet in zicht is: in mei werd een eerste gratis informatiesessie georganiseerd door de Stichting, waarbij geïnteresseerden meteen al hun praktische en andere vragen konden afvuren op de aanwezige hypotheek-adviseurs, fiscalisten, notarissen en makelaars. Hoewel dit enkel gecommuniceerd werd via het online platform, daagden toch zo’n 85 geïnteresseerden op. Vandaar dat er nieuwe informatiesessies gepland zijn op 29/8 en 31/10[2].

Toename schenkingen en oprichting vennootschappen
Naast het groeiend aantal Vlamingen die fysiek de grens oversteken om in Zeeuws-Vlaanderen te gaan wonen, manifesteert er zich de laatste tijd nog een nieuw fenomeen. Er vloeit immers ook steeds meer Vlaams geld naar Nederland door middel van schenkingen en oprichting van vennootschappen. Ook hier zijn de voordelen niet min: bij schenking van roerende goederen via Nederlandse notarissen, betaal je immers geen registratierechten, noch successierechten. In België daarentegen betaal je wel nog 3% registratierecht en successierechten kunnen hier oplopen tot 27% (voor eerstelijnsverwanten) of nog hoger (voor verdere verwanten). De Zeeuws-Vlaamse notarissen verklaren dat ze bijna dagelijks een schenking van een Vlaming afhandelen.

Ook voor bedrijven die geregeld in Nederland werken/leveren, biedt de oprichting van een Nederlands filiaal een interessante oplossing: Nederlandse vennootschappen genieten immers een veel lager tarief van vennootschapsbelasting. In Nederland is die over de eerste 200.000€ winst slechts 20%, over het meerdere gedeelte 25%. In België is dat al snel 11 tot 14% hoger.


Het is dus duidelijk: de exodus van Vlaanderen richting Zeeuws-Vlaanderen is dus zeker nog niet over haar hoogtepunt heen.