2.8.13

Natuurreservaat Baai van Heist blijft tot 15 augustus afgesloten

Dit jaar kenden we een extreem koud en nat voorjaar, waardoor de meeste dwergsternen bijzonder laat zijn beginnen broeden. Hierdoor zijn nog heel wat vogeljongen in het reservaat aanwezig die nog niet kunnen vliegen. Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid heeft dan ook besloten om het strandreservaat De Baai van Heist uitzonderlijk tot en met 15 augustus af te sluiten voor het publiek. Het afgebakende wandelpad dat leidt van de voet van de zeedijk naar het recreatiestrand voorbij de afbakening (palen en boeien) blijft uiteraard zoals altijd toegankelijk voor wandelaars.

De dwergstern is een zeldzame en bedreigde zeevogel die langs de Vlaamse kust uitsluitend in het natuurreservaat De Baai van Heist en op het Sterneneiland in de voorhaven van Zeebrugge broedt. De dwergstern broedt op het strand tussen de schelpen en keien. Vandaar dat het strand in De Baai jaarlijks van 1 april tot 31 juli afgesloten is om de dwergstern en ook andere zee- en strandvogelsoorten zoals de bontbekplevier alle kansen te geven om succesvol te broeden. Sternen zijn geen meeuwen en kunnen makkelijk van hen onderscheiden worden door hun gevorkte staart, waaraan zij de bijnaam ‘zeezwaluw’ danken. Omdat het Sterneneiland en De Baai van Heist belangrijke broedgebieden zijn voor sternen, genieten die gebieden ook internationale bescherming in het kader van de Europese Vogelrichtlijn.


Het Agentschap voor Natuur en Bos dankt de omwonenden en andere recreanten voor hun begrip en medewerking, en verontschuldigen zich voor het ongemak.