2.8.13

Halve eeuw sinds strandjachtverbod

Het is nu precies een halve eeuw sedert het strandjachtverbod werd ingevoerd. Dat gebeurde door toedoen van graaf Léon Lippens. In het verleden was het zo dat de Belgische overheid het jachtrecht op het strand van De Panne tot Knokke in een groot aantal loten openbaar verpachten. De huurders waren doorgaans hoteluitbaters die dan in hun reclamefolders lieten weten dat hun hotel over een “Jacht op waterwild – Chasse au gibier d’eau” beschikte. Voor de veldornitholoog graaf Léon Lippens (1911-1986) waren deze “moordpartijen” zoals hij ze noemde, onaanvaardbaar. Als burgemeester van Knokke ijverde hij trouwens voor de uitbouw van een veilig wintertoerisme voor wandelaars, spelende kinderen, hengelaars… Samen met de overige burgemeesters van de kustgemeenten -slechts één weigerde zijn medewerking- stelde Lippens een petitie op met het verzoek de jacht op het strand te verbieden. Dat gebeurde, maar toen bleef men jagen van op zee. Wijlen Léon Lippens slaagde er ten slotte in om ook deze jacht te laten verbieden door een verbod op het gebruik van vuurwapens binnen één zeemijl uit de kust in te stellen (K.B. van 16 juli 1963). Deze zomer is dit heugelijke feit dus exact 50 jaar oud.

Je leest er meer over in het tijdschrift 'De Grote Rede