29.7.13

Amateurstation voor Bevrijdingsmars

Nu reeds worden door de leden van de ONZ Oost Kust Radio Club (ON4CLM) de nodige voorbereidingen getroffen voor de Canadian Liberation March Special Event van de radioamateurs. Het is de 32ste keer dat speciaal voor de Canadese Bevrijdingsmars een amateurstation wordt opgezet in de badstad. Er wordt daarbij verbinding gemaakt met amateurs uit de hele wereld. Het station zal bedrijvig zijn op vaste tijdstippen tussen 16 oktober en 15 november. Om het allemaal aantrekkelijker te maken wordt elk jaar uitgepakt met een speciaal prefix voor het amateurstation. Dit keer is dat OQ in plaats van het gewone Belgische ON. 

Voor de eerste uitzendingen moeten we teruggaan naar november 1981, waar toen met succes de radioverbindingen met de 10e Canadese bevrijdingsmars van Hoofdplaat, NL. naar Knokke tot stand werden gebracht.Nadien werd door dhr. Dany Lannoy, bestuurslid van de heemkring ‘Cnoc is ier’ en toenmalig schepen, aan het bestuur van de sectie ONZ gevraagd dit het volgend jaar te hernemen. En zo is het gebeurd tot op vandaag.