16.8.13

Zomerlezing over Privacy door Willem Debeuckelaere

Op maandag 19 augustus om 10 uur geeft Willem Debeuckelaere, voorzitter Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in hotel Pavillon het Zoute in Knokke een lezing over “Privacy bestaat: je kunt die verliezen…”  Privacy heeft met water niet alleen gemeen dat het hoe dan ook door je vingers glipt, maar zeker ook dat je het hard nodig hebt om te overleven. En dat je pas beseft wat het waard is wanneer je het niet meer hebt. De vanzelfsprekendheid waarmee we er van uitgaan dat het hoe dan ook voorhanden is en ons toekomt, maakt dat we er nogal slordig en morsig mee durven om te gaan. We pollueren nogal wat ons eigen privéleven, al was het maar door allerlei informatie achter te laten, nu vooral door de elektronische “plasjes” die elk van ons, veelal onbewust, nalaat in administratie, werk maar ook in sociale netwerken en het internetgebeuren in het algemeen.

Maar ook de talloze overheden laten zich niet onbetuigd. De gegevens die in het netwerk van de sociale zekerheid over ons leven, gezondheid, werk en doen en laten zijn opgeslagen, geven van ieder van ons een ongemeen scherp beeld van onze levenswandel. Zet die data naast die van banken en financiële instellingen en er kan een gedetailleerde robotfoto uitrollen.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw is in Europa een geheel van wet- en regelgeving tot stand gekomen die probeert een degelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de privacy, uit te bouwen. Belangrijk onderdeel daarvan is de bescherming van persoonsgegevens. Om dat concreet vorm te geven werd geopteerd voor een bijzondere organisatie: de privacycommissie. Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Belgische en de Vlaamse privacycommissie werkt sinds acht jaar op dat thema. Na een inleidende lezing is het vooral aan de hand van concrete voorbeelden en wedervaren de stand van zaken op te nemen en de ervaringen te delen.

Praktische info
Locatie:
Pavillon du Zoute, Bronlaan 4, 8300 Knokke-Heist T 050 601 210
Vanaf 9.30 uur: onthaal met koffie. De lezingen beginnen stipt om 10 uur en worden afgerond met een aperitief tot ongeveer 12.30 uur. De voordrachtgevers blijven tijdens het aperitief aanwezig zodat u gesprekken eventueel kunt verderzetten. Voor lunchreservaties neemt u best zelf contact op met Pavillon du Zoute.

Tickets:
Prijs: € 15 / € 12,50 (Uitpas) Maximumcapaciteit in Pavillon du Zoute van 150 personen.
Reservatie: Tickets kunt u reserveren in het Cultuurcentrum Knokke-Heist. Best op voorhand reserveren om uw plaats te garanderen. Tickets kunnen ook online gereserveerd worden, hiervoor hebt u een webaccount nodig. Om een account aan te maken neemt u contact op met de onthaalmedewerkers van het Cultuurcentrum Knokke-Heist.