14.8.13

Krijgen landbouwers slechts helft van droogtevergoeding?

Heel wat landbouwers uit Knokke-Heist en elders aan de oostkust dreigen maar voor de helft vergoed te worden voor de schade die ze leden door extreme droogte in 2011. Naar schatting heeft het uitblijven van de neerslag toen 70 procent van de gewassen beschadigd. Volgens landbouwer Jan Vandepitte uit de badstad is er in 2011 na het zaaien 95 liter water per vierkante meter te weinig gevallen. Vooral de zomertarwe had te lijden. Ook de aardappelen ontwikkelden zich veel trager. Door de droogte groeide ook het gras in de weiden niet meer. Dat betekende meteen ook te weinig voorraad voeder voor het vee. In 2012 werd de extra droge lente van het jaar ervoor in het poldergebied door de federale ministerraad erkend als landbouwramp. Aan de landbouwers was dan ook een forfaitaire schadevergoeding beloofd. Nu ziet het er naar uit dat uiteindelijk maar de helft van het bedrag zal worden uitgekeerd. Reden: de landbouwers hadden geen verzekering tegen extreme weersomstandigheden. Maar in ons land kan men zich niet eens verzekeren tegen extreme weersomstandigheden, enkel tegen hagelschade. De gedupeerden willen nu naar het kabinet van de bevoegde minister Laruelle trekken om dat aan te kaarten.