12.8.13

Zeldzame sternen herleven aan Vlaamse kust

Zeldzame sternensoorten zoals de visdief, dwergstern en grote stern zijn aan een voorzichtige opmars bezig dankzij de ingrijpende maatregelen die het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Afdeling Maritieme Toegang (AMT) in het voorjaar doorvoerden. De voorbije jaren waren er weinig broedkoppels en de voornaamste oorzaak hiervan bleek de vos te zijn. Een elektrische afsluiting ontzegt deze dieren nu de toegang tot het Sterneneiland in Zeebrugge en een extra stuk opgespoten eiland vergroot verder het broedgebied tot 22 hectare. Deze inspanningen werpen nu dus duidelijk hun vruchten af.

Voldoende voedsel
Het Sterneneiland in Zeebrugge werd in 1997 aangelegd in de oostelijke voorhaven. Het gaat om een kunstmatige broedplaats voor Europees beschermde sternensoorten. Op deze locatie en op het nieuw opgespoten stuk eiland broeden momenteel een kleine 700 koppels visdieven en 73 koppels dwergsternen. Inmiddels vliegen ook de eerste jongen rond in de omgeving van het sternenschiereiland. Dat wijst er volgens het ANB op dat er voldoende voedsel aanwezig is in de zee.

Hoopgevende broedpoging grote sternen
Het ANB vindt het verder bijzonder hoopgevend dat er opnieuw zo’n 150 grote sternen een broedpoging ondernemen. Dit jaar zullen zij wellicht nog niet succesvol zijn. Het gaat namelijk om jonge dieren die voor de eerste keer proberen te  broeden. Grote sternen broeden steeds in de bescherming van kokmeeuwenkolonies. Deze kokmeeuwen jagen de vele belagers weg van hun onbeschutte nesten. Doordat deze kokmeeuwen de voorbije jaren ontbraken, bleef ook de grote stern weg op het sterneneiland. Ook andere bijzondere vogels vonden er een broedplekje: zwartkopmeeuwen en steltlopers zoals bontbekplevieren en scholeksters. Met de strandplevier gaat het minder goed. Daar valt er dit jaar slechts één broedpaar van te bespeuren. De oorzaak hiervan is niet meteen duidelijk. Het broedgebied is in elk geval geschikt voor de vogel, maar toch gaat de soort al jarenlang achteruit.

Sternen zijn geen meeuwen

Belangrijk ook is dat sternen geen meeuwen zijn. Deze vogels vertonen geen agressief voedselrovend gedrag zoals meeuwen en halen hun voedsel dus enkel uit zee. Het aantal meeuwen in de haven is dit jaar volgens het ANB overigens sterk gedaald. Er zijn zeer weinig jongen. Dankzij het ‘discardverbod’, waardoor de vissers geen dode, ongewenste bijvangsten meer overboord mogen gooien, zal er nog minder eten zijn voor de meeuwenjongen. Het ANB verwacht dan ook dat de meeuwenpopulatie sterk zal afnemen, wat de overlast ten goede zou komen. Op deze manier zou de aangroei van de sternen net een positief gevolg kunnen hebben voor de meeuwenoverlast aan de Kust, in tegenstelling tot wat velen verwachten.