7.12.12

Waterkering in Scheldemonding?

Het Zeeuwse bedrijf “Event Services Center” promoot momenteel een idee van ondernemer Rein van Vliet voor een waterkering in de monding van de Schelde tussen Breskens en Vlissingen. De waterkering tussen twee opgehoogde zandplaten zou voorzien worden van een paar supersluizen van 65 meter breed en 600 meter lang. Het zou vele miljarden kosten maar iedereen zal er volgens van Vliet mee geholpen zijn. Er zou een vaste verbinding over de Scheldemonding ontstaan en Vlaanderen zou een getijloze verbinding naar Antwerpen krijgen. Daar zou dan een hoger waterpeil kunnen heersen. Dat maakt verdere verdiepingen van de zeearm overbodig en toch zouden de grootste zeeschepen naar Antwerpen kunnen doorvaren. Ook ontpolderen zou niet meer moeten gebeuren. Een en ander zal verder worden uitgewerkt en het idee komt uitgebreid aan bod op een symposium in april van volgend jaar op het voormalige werkeiland Neeltje Jans.