6.12.12

Ben je nog tweedeverblijver?

Begin januari zal in Knokke-Heist elke eigenaar van een tweede verblijf per post een inlichtingenformulier ontvangen. Dat formulier dient om na te gaan wie op 1 januari 2013 de eigenaar van het tweede verblijf is, en of de belastingsituatie voor het belaste adres veranderd is. Indien er geen wijzigingen zijn, dient het formulier niet worden teruggezonden. Enkel bij verkoop, of wijziging van de gegevens, moet het formulier worden terugbezorgd aan de afdeling Financiën, dienst Ontvangsten, Verweeplein 1. Dat moet dan gebeuren vóór 30 januari 2013. Indien men het formulier niet tijdig terugstuurt, bestaat de mogelijkheid dat men in april opnieuw een aanslagbiljet ontvangt, hoewel men misschien geen eigenaar meer is.