4.12.12

Nieuwe spoorinfrastructuur in Zeebrugs havengebied

Dit weekend neemt Infrabel de nieuwe spoorverbinding tussen de sporenbundels Pelikaan en Ramskapelle in de achterhaven van Zeebrugge in gebruik. Voor onze kusthaven betekenen deze aanpassingen aan de spoorinfrastructuur: tijdswinst, verhoogde efficiëntie en competitiviteit. De aanpassing en modernisering van de spoorinfrastructuur in de Zeebrugse haven is een project van Infrabel in samenwerking met het havenbestuur. De infrastructuurwerken voor de nieuwe spoorverbinding tussen de bundel Pelikaan en de bundel Ramskapelle omvatte de bedding en de verlenging van de sporen, de aanleg en de elektrificatie van extra sporen en de seininrichting. Het geheel wordt het komende weekend in gebruik genomen. Enkele weken geleden spoorden trouwens ook reeds de eerste treinen in de Bocht Ter Doest, die de voor- en achterhaven verbindt. “In Zeebrugge zijn de terminals allemaal ontsloten via het spoor. Er liggen op verschillende plaatsen in de voor- en achterhaven strategisch geplaatste sporenbundels, om het goederenvervoer per spoor alle kansen te bieden als alternatief voor het wegverkeer.” Aldus Joachim Coens, voorzitter-gedelegeerd bestuurder Port of Zeebrugge. De nieuwe infrastructuur zorgt voor een efficiënte verbinding tussen enerzijds de voor- en de achterhaven en anderzijds ook binnen onze achterhaven. Voornamelijk voor de autosector en de logistieke dienstverleners is dit een competitief voordeel.”