6.12.12

Drukke Noordzee wordt in 2013 veiliger voor de scheepvaart

Een paar dagen voor de scheepsramp met de Baltic Ace heeft de Internationale Maritieme Organisatie nieuwe routes goedgekeurd voor de scheepvaart op de centrale Noordzee. Dat is een van de drukst bevaren zeegebieden ter wereld. Ook wordt de Noordzee voor steeds meer doeleinden gebruikt, waaronder windmolenparken. De aanpassing van de routes is nodig om het scheepvaartverkeer veiliger te maken en de ruimte op de Noordzee efficiënter te gebruiken. Zo zullen de scheepvaartroutes straks verder uit de kust liggen en gaan deze elkaar minder vaak kruisen, waardoor het verkeersbeeld rustiger wordt. Ook verschuiven ankergebieden en vindt er een herinrichting plaats rondom objecten als boorplatforms. De nieuwe routes gaan in op 1 augustus 2013. Het omzetten van de oude situatie naar de nieuwe is een complexe operatie die in enkele dagen moet gebeuren. In de komende maanden wordt gewerkt aan het informeren van alle gebruikers van de Noordzee, het aanpassen van de zeekaarten, het opstellen van een operationeel plan voor het verleggen van de betonning en aan maatregelen om de veiligheid tijdens de overgangsperiode te waarborgen.