5.12.12

Knokke-Heistse brandweercommandant aan hoofd Brandweerzone Brugge-Oostende

Filiep Dekiere, die reeds 4 jaar kapitein-bevelhebber is van de brandweer in Knokke-Heist, komt aan het hoofd van de nieuwe brandweerzone Brugge-Oostende. Dat is één van de vier brandweerzones waarin onze provincie werd ingedeeld. De andere zijn: Roeselare, Kortrijk en Veurne-Ieper. Het gebied van de meest noordelijke brandweerzone reikt van Knokke-Heist tot Middelkerke en Torhout. De 36-jarige Filip Dekiere werd eenparig voorgedragen om de leiding te nemen van de fusieoperatie binnen die zone. Hij wordt daarbij voorlopig voor 80 % van zijn werkuren door het gemeentebestuur van Knokke-Heist gedetacheerd. Ingenieur Filiep Dekiere is afkomstig uit Harelbeke. De nieuwe zonechef is chemisch researcher van beroep en komt uit een familie van vrijwillige brandweermannen. De fusie van de gemeentelijke korpsen houdt in het maken van uniforme interventie-afspraken, het onderzoeken hoe men best kan samenwerken, en welk materieel moet worden aangekocht.