5.7.12

Misbruik van parkeervoorzieningen voor gehandicapten strenger aanpakken

Gouverneur Carl Decaluwé heeft alle West-Vlaamse steden en gemeenten en hun politiediensten een vernieuwde versie bezorgd van het draaiboek over hoe misbruik van parkeervoorzieningen voor mensen met een handicap kan worden tegengegaan. Ook wil hij dat er strenger wordt opgetereden. De inbreuken zijn van allerlei aard: niet-kaarthouders nemen voorbehouden parkeerplaatsen in, vervalsers maken gebruik van gekopieerde parkeerkaarten of kaarthouders laten hun kaart onterecht gebruiken door familieleden of vrienden. Vorig jaar werden tijdens de maanden juli en augustus extra controles uitgevoerd. Door de verschillende West-Vlaamse politiediensten werden toen 411 overtredingen vastgesteld. 272 misbruiken (66 %) vonden plaats in één van de kustgemeenten. In 292 gevallen (71 %) werd ten onrechte geparkeerd op een voorbehouden parkeerplaats voor gehandicapten. Daarvoor werd telkens een onmiddellijke inning van 100 euro aangerekend. Daarnaast werden er 58 vervalste parkeerkaarten in beslag genomen. De overtreders van een dergelijk misbruik worden vervolgd voor schriftvervalsing en gebruik van valse stukken. Om de mogelijkheden tot vervalsing te beperken werd in maart 2012 een nieuwe parkeerkaart geïntroduceerd waarin een driedimensionaal hologram werd verwerkt. In West-Vlaanderen circuleren meer dan 48.000 parkeerkaarten voor mensen met een handicap. Bovendien zakken ook kaarthouders uit andere provincies in de zomermaanden naar de kust af, waardoor het aantal gebruikers van dergelijke kaarten in West-Vlaanderen tijdens die periode nog stijgt.