5.7.12

Compagnie Het Zoute helpt ontwikkeling Cadzand-Bad

In het Strandhotel aan de Boulevard de Wielingen in Cadzand-Bad werd zopas een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in aanwezigheid van de Sluise burgemeester Jacques Suurmond en Philippe Muylle, gedelegeerd bestuurder van Compagnie Het Zoute. Daarmee wordt een eerste aanzet gegeven tot veranderingen op het Duinplein in Cadzand. Het Strandhotel en De Branding hebben beide plannen voor herontwikkeling. De plannen zijn op elkaar afgestemd en Compagnie Het Zoute is als ontwikkelaar bij beide initiatieven betrokken. De uitbreidingsplannen van De Branding omvat de realisatie van een complex met 62 appartementen en een ondergrondse ruimte voor berging en parkeerplaatsen. Het Strandhotel wil graag 37 hotelkamers en 54 appartementen bijbouwen. Ook daar wordt een ondergrondse parking voorzien. Daartoe moet echter het bestemmingsplan worden aangepast. Als de plannen eenmaal gerealiseerd zijn dan zullen heel wat auto’s uit het straatbeeld van de badplaats verdwijnen. Op de vraag of het project de Branding-Strandhotel arbeidsplaatsen voor de regio gaat opleveren was Philippe Muylle duidelijk. ,,U snapt wel, dat de bouw van een ondergrondse parkeergarage met drie verdieping gespecialiseerd werk is. Dergelijke bedrijven zijn in Zeeuws Vlaanderen moeilijk te vinden, als ze er al zijn. Ik zie meer in extra banen in de toekomst op het gebied van de plaatselijke ondernemingen. Bezoekers van de appartementen en woningen zullen ook eten, drinken en weer geld uitgeven”. De Compagnie Het Zoute wil straks ook mee-investeren in de bouw van een jachthaven langs de strekdam die door de Nederlandse Rijkswaterstaat zal gerealiseerd worden in het kader van de kustverdediging. ,,Hieraan zal pas in 2015 worden begonnen. Er komen ongeveer 150 ligplaatsen. We moeten natuurlijk ook dan rekening houden met de veiligheid denk aan stormseizoen en ga zo maar door,"zei burgemeester Jacques Suurmond. Op een vraag of men rekent op weerstand vanuit Knokke-Heist was Muylle erg duidelijk. ,,Knokke-Heist is zeer blij met de ontwikkelingen in Cadzand. En wat de verzanding betreft, met of zonder jachthaven, de verzanding is een natuurlijke evolutie. De Milieu Effect Rapportage is duidelijk en we weten waar we aan toe zijn. De strekdammen dienen voor de veiligheid, maar ik kan u zeggen dat Knokke-Heist voor de jachthaven in Cadzand is."